چرا بازار رمزارزها دچار سقوط قیمتی شد؟
گزارش بازار :

چرا بازار رمزارزها دچار سقوط قیمتی شد؟

- پیش بینی تغیر در سیاست های پولی فدرال رزرو و اعمال استانداردهای بین المللی بر صرافی های متمرکز دیجیتال از جمله دلایل سقوط قیمتی رمزارزها در بود.