راه‌کار جدید ACR در تلویزیون‌های هوشمند ال‌جی

راه‌کار جدید ACR در تلویزیون‌های هوشمند ال‌جی

اخبار پولی مالی- فن‌آوری جدید ACR که توسط LG Ads Solutions ارائه شده است هم‌اینک در تلویزیون‌های هوشمند ال‌جی در آمریکا فعال است، و پس از ارائه، داده‌های LG CTV منحصرا از طریق LG Ads Solutions قابل دسترس خواهد بود.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها