پویش سه شنبه های نوآورانه، گام اول برای معرفی مرکز نوآوری صنعت بیمه بود
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی:

پویش سه شنبه های نوآورانه، گام اول برای معرفی مرکز نوآوری صنعت بیمه بود

اخبار  مالی_ بنیادی معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در آخرین پویش فناورانه "سه شنبه های نوآرانه صنعت بیمه" سال 1401، خود تنظیم گری، ایجاد فن بازار، خلق محصول و خدمات مبتنی بر فناوری را از مهمترین اهداف ایجاد این پویش اعلام کرد.
ابلاغ سهم عوارض شرکت های بیمه از محل حق بیمه رشته ثالث
از سوی شورای عالی بیمه صورت گرفت:

ابلاغ سهم عوارض شرکت های بیمه از محل حق بیمه رشته ثالث

اخبار مالی- در اجراي بند «الف» تبصره «10» قانون بودجه، سهم قطعي هريك از شركت‌هاي بيمه از مبلغ پنج هزار ميليارد ريال براساس آمار عملكرد نهايي سال 1400 تعيين و به شركت‌هاي بيمه ابلاغ خواهد شد.