گلستان سوخت پاک جایگزین کرد؛ ۸۷ میلیون لیتر بنزین صرفه جویی شد
چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰؛

گلستان سوخت پاک جایگزین کرد؛ ۸۷ میلیون لیتر بنزین صرفه جویی شد

اخبار مالی- ۳۵ درصد از مصرف سوخت خودروهای سبک در استان گلستان به گاز طبیعی فشرده اختصاص دارد که میزان استفاده این گاز در چهار ماهه نخست 87 میلیون متر مکعب بود است و جایگزین 87 میلیون لیتر بنزین در این استان شد.