اوجی هم ارسال تاج گل و اگهی تبریک را منع کرد
همانند چند وزیر دیگر دولت سیزدهم؛

اوجی هم ارسال تاج گل و اگهی تبریک را منع کرد

اخبار مالی- وزیر نفت با ابلاغ دستوری اعلام کرد که همه شرکت‌های اصلی/ فرعی و واحدهای تابع صنعت نفت از ارسال پیام تبریک، تاج گل و درج آگهی تبریک پرهیز کنند.