انتشار اوراق سلف موازی خودرو در بورس کالا تصویب شد
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا:

انتشار اوراق سلف موازی خودرو در بورس کالا تصویب شد

اخبار مالی: معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران گفت: هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالای بورس کالای ایران با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد خودروی وانت کارا به ارزش ۲۰۰۰ میلیارد تومان از سوی گروه بهمن موافقت کرد.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها