مسیر بازگشت اعتماد به بازار روشن شود
یک نماینده مجلس تأکید کرد؛

مسیر بازگشت اعتماد به بازار روشن شود

اخبار مالی-با بازگشت اعتماد به بازار سرمایه مردم سرمایه‌های خود را وارد این بازار می‌کنند و در مسیر رشد و توسعه تولید و ایجاد اشتغال به کار گرفته می‌شود.