فروش اوراق نباید به عنوان رقیب بازار سرمایه تلقی شود
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار :

فروش اوراق نباید به عنوان رقیب بازار سرمایه تلقی شود

اخبار مالی-رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر اینکه فروش اوراق نباید به عنوان رقیب بازار سرمایه تلقی شود، عنوان کرد: این نگرانی‌ها از این زاویه جایگاهی ندارد و با درک درست آن فعالان بازار در می‌یابند نیازی به موضع گیری نسبت به فروش اوراق وجود ندارد.