اعتماد؛ سرمایه اجتماعی بازار سرمایه
نائب رئیس هیأت مدیره سازمان بورس عنوان کرد؛

اعتماد؛ سرمایه اجتماعی بازار سرمایه

اخبار مالی-اعتماد برای بازار سرمایه بسیار مهم است بنابراین، با تصمیم‌های نادرست و اشتباه باعث از بین رفتن صنعت و اطمینان خاطر سهامدار نشویم.