حرکت بانک ایران زمین همگام با صنایع و تولید در جهت بالابردن توان داخلی کشور
معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی:

حرکت بانک ایران زمین همگام با صنایع و تولید در جهت بالابردن توان داخلی کشور

اخبار مالی: به منظور بازدید از شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری و دیدار با کارکنان شاغل در منطقه، معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی با هیئت همراه به این استان ها سفر کردند.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها