بانک توسعه تعاون یکی از ۵بانک برتر درهمکاری با صندوق توسعه ملی

بانک توسعه تعاون یکی از ۵بانک برتر درهمکاری با صندوق توسعه ملی

اخبار مالی:رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جشنواره مدیریت تعالی تعاونی اظهار داشت: تفاهم‌نامه بانک با معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اختصاص خط اعتباری به ارزش 20 هزار میلیارد ریال به شرکت های تعاونی برقرار بوده است و انعقاد تفاهم‌نامه جدید به ارزش 30 هزار میلیارد ریال از محل افزایش سرمایه بانک در سال جاری نیز راهکاری برای تقویت تعاونی‌های مختلف است.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها