رشد ۶۷ درصدی مانده سپرده های شعب بانک توسعه صادرات

رشد ۶۷ درصدی مانده سپرده های شعب بانک توسعه صادرات

اخبار مالی: مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران گفت: مانده سپرده های شعب این بانک در پایان تیرماه سال جاری با رشد 40 درصدی از 80 هزار و 452 میلیارد ریال به 112 هزار و 404 میلیارد ریال رسیده که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل 67 درصد رشد داشته است.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها