رشد ۴۳ درصدی تسهیلات اعطایی بانک توسعه صادرات

رشد ۴۳ درصدی تسهیلات اعطایی بانک توسعه صادرات

اخبار مالی-مجموع تسهیلات اعطایی بانک توسعه صادرات ایران در شش ماه اول سال جاری به میزان 89،600 میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رقم 62،580 میلیاردریال به میزان 43 درصد رشد داشته است.