تدوین سند استراتژی کلید خورد
آغاز فرایند تحول در بانک دی؛

تدوین سند استراتژی کلید خورد

اخبار مالی_ بانک دی با شناسایی مشکلات زیرساختی و در راستای اصلاح وضعیت مالی و نیز آسیب‌شناسی اسناد پیشین، تدوین سند استراتژی به منظور ایجاد تحول بنیادین را کلید زد.