واریز یارانه رمضان، توسط بانک سامان
با ابلاغ سازمان هدفمندی یارانه‌هابا ابلاغ سازمان هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفت:

واریز یارانه رمضان، توسط بانک سامان

اخبار مالی- بانک سامان، یارانه کمک معیشتی رمضان را به حساب تمامی مشمولان را واریز کرد.