زیان بانک سرمایه، ۱۷ درصد کاهش یافت
در مجمع سهامداران بانک سرمایه اعلام شد؛

زیان بانک سرمایه، ۱۷ درصد کاهش یافت

اخبار مالی- مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سرمایه برای سال مالی 1399 برگزار و بر اساس صورت های مالی منتشر شده این بانک، 17درصد کاهش زیان نسبت به سال مالی 98 اعلام شد.