بانک سینا ۷ هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد
در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی صورت گرفت:

بانک سینا ۷ هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد

اخبار مالی- بانک سینا به منظور حمایت مالی از زوج های جوان و ترویج سنت حسنه ازدواج، بیش از 23هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 7083 میلیارد ریال پرداخت کرده است.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها