عملکرد مثبت بانک سینا در زمینه محرومیت زدایی
رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تاکید کرد:

عملکرد مثبت بانک سینا در زمینه محرومیت زدایی

اخبار مالی- رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در جلسه هیات مدیره بانک سینا گفت: بانک سینا با اقدام در جهت محرومیت زدایی و کمک به نیازمندان، باقی الصاحات و آثار عملکردی مثبتی را برای مجموعه فراهم کرده است.