نسبت مطالبات معوق بانک سینا در وضعیت مطلوبی قرار دارد
سرپرست بانک سینا

نسبت مطالبات معوق بانک سینا در وضعیت مطلوبی قرار دارد

اخبار مالی: غلامرضا فتحعلی در همایش سراسری کارشناسان حقوقی و وصول مطالبات بانک سینا افزود: همکاران از سطح شعبه تا ستاد باید با جدیت در کاهش پرونده‌های حقوقی تلاش مضاعف داشته باشند و فرایند وصول مطالبات را مدیریت کنند.