سهم ١٢ درصدی بانک صادرات از کل تسهیلات اعطایی به بنگاه‌ها

سهم ١٢ درصدی بانک صادرات از کل تسهیلات اعطایی به بنگاه‌ها

اخبار مالی: تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط یکی از مهم‌ترین نوع تسهیلات بانکی است که به دلیل اهمیت آن دولت تکالیفی را برای بانک‌ها مشخص کرده و بانک صادرات ایران موفق شده سهم ١٢ درصدی از کل تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های کوچک و متوسط را به خود اختصاص دهد.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها تیتر اول - روزنامه ها