تامین مالی پروژه‌های صنعت پتروشیمی در بانک صادرات ایران
سید ضیاء ایمانی:

تامین مالی پروژه‌های صنعت پتروشیمی در بانک صادرات ایران

اخبار مالی: مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: هم‌افزایی شبکه بانکی کشور و صنایع مادر، ظرفیت‌های بزرگتری برای خدمت به مردم ایجاد می‌کند و بانک صادرات ایران با این هدف، برای تامین مالی صنعت پتروشیمی آمادگی کامل دارد.