بانک صنعت و معدن ۱۴ میلیارد یورو تسهیلات به صنایع پرداخت
مدیرعامل بانک صنعت و معدن در بازدید از صنایع استان قزوین اعلام کرد:

بانک صنعت و معدن ۱۴ میلیارد یورو تسهیلات به صنایع پرداخت

اخبار مالی- بانک صنعت و معدن پنج هزار و ۱۰۰ پروژه صنعتی و معدنی را در هشت سال گذشته به مبلغ ۱۴ میلیارد یورو تامین اعتبار کرد که رقم بالایی در حوزه ارزی است.