جذب منابع پایدار قرض‌الحسنه در اولویت باشد
رئیس هیأت مدیره بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

جذب منابع پایدار قرض‌الحسنه در اولویت باشد

اخبار مالی- یکی از مهمترین عوامل موفقیت در حوزه جذب منابع قرض‌الحسنه، بازاریابی دقیق خدمات ارزنده بانک و جذب منابع پایدار و غیرتعهدی در حساب‌های جاری است.