سهمیه ارز مسافرتی برای کشورهای بدون ویزا ۳۰۰ یورو اعلام شد
طبق بخشنامه بانک مرکزی

سهمیه ارز مسافرتی برای کشورهای بدون ویزا ۳۰۰ یورو اعلام شد

اخبار مالی-طبق اعلام رئیس سابق کانون صرافان، بانک مرکزی سهمیه ارز مسافرتی را تغییر داده و طبق آن، میزان فروش ارز مسافرتی توسط صرافی‌ها برای کشورهای با ویزا، ۲۰۰۰ یورو و برای کشورهای بدون ویزا معادل ۳۰۰ یورو شده است.