رشد ۸۰ درصدی تامین ارز در سامانه نیما
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد:

رشد ۸۰ درصدی تامین ارز در سامانه نیما

اخبار مالی-رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد 80 درصدی تامین ارز درسامانه نیما در پایان تیرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزود: اقدامات بانک مرکزی در زمینه تقویت حکمرانی ریال و اصلاح نظام بانکی آغاز شده و به طور جدی استمرار خواهد داشت.