برنامه های جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و سکه
صالح آبادی اعلام کرد:

برنامه های جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و سکه

اخبار مالی: رییس کل بانک مرکزی تعادل در بازار ارز را حائز اهمیت خواند و گفت: برای این منظور مقرر شده است در سامانه نیما عرضه ها در زمینه ارزهایی که مورد اقبال بخش خصوصی است و تقاضای بیشتری دارد، همچنان تداوم یابد و تقاضایی که برای نیازهای واقعی مردم وجود دارد پوشش داده شود.
ایجاد تعادل در بازار ارز؛ به زودی
رییس کل بانک مرکزی نوید داد:

ایجاد تعادل در بازار ارز؛ به زودی

اخبار مالی-رئیس ‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه وضعیت درآمدهای ارزی کشور و ورود ارز حاصل از صادرات نسبت به قبل بهبود پیدا کرده است، گفت: فکر می‌کنم بازار ارز وضعیت متعادلی را در آینده داشته باشد.