بازار مبادله ارزی بهمن ماه افتتاح می‌شود
رئیس‌کل بانک مرکزی:

بازار مبادله ارزی بهمن ماه افتتاح می‌شود

اخبار مالی: محمدرضا فرزین از افتتاح بازار مبادله ارز و طلا از نیمه اول بهمن‌ ماه خبر داد و گفت که به سمتی حرکت می‌کنیم که تمام نیازهای ارزی رسمی و بانکی در بازار مبادله و سامانه نیما تامین شود.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها