سقف تراکنش کارگزاری‌های بورس ۱۰ برابر شد
بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی

سقف تراکنش کارگزاری‌های بورس ۱۰ برابر شد

اخبار مالی: سخنگوی بانک مرکزی با اشاره به تصمیم جدید بانک مرکزی برای تسهیل معاملات در بازار سهام گفت: سقف تراکنش کارگزاری‌های بورس۱۰ برابر شد.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها