سقف تسهیلات قرض‌الحسنه افزایش یافت
با تصویب شورای پول و اعتبار؛

سقف تسهیلات قرض‌الحسنه افزایش یافت

 اخبار مالی- شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری و عادی بانک‌ها، تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال و تسهیلات مسکن محرومان موافقت کرد.