اقدامات اصلی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز
رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد:

اقدامات اصلی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز

اخبار مالی-رئیس کل بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی تصریح کرد: در طی سال‌های اخیر تحریم‌های بانکی و نفتی، درآمدهای ارزی را به شدت کاهش داده درحالی‌که بر اساس قانون‌های پنجم و ششم توسعه، نظام ارزی باید نظام شناور می‌شد، به دلیل تحریم‌ها این روند متوقف ماند.