سقف انتقال وجه برای حساب های تجاری افزایش یافت
مشوق‌های جدید بانک مرکزی برای دارندگان حساب‌های تجاری؛

سقف انتقال وجه برای حساب های تجاری افزایش یافت

اخبار مالی: طبق مشوق های بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه برای دارندگان حساب های تجاری به صورت غیرحضوری از 100 میلیون تومان به 500 میلیون تومان افزایش یافت.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها