نقدینگی از ۴۰۶۷ هزار میلیارد عبور کرد

نقدینگی از ۴۰۶۷ هزار میلیارد عبور کرد

اخبار مالی-بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان شهریور سال جاری را ۴۰۶۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۴۰.۵ درصدی نسبت به شهریورماه سال گذشته است.