امکان صدور تأییدیه چک از طریق خودپردازها از آذرماه فراهم می‌شود

امکان صدور تأییدیه چک از طریق خودپردازها از آذرماه فراهم می‌شود

اخبار مالی-رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از آذرماه بانک‌ها باید امکان ثبت، صدور و تأییدیه چک را برای مشتریان فراهم کنند، گفت: در حال حاضر 18 بانک با تجمیع منابع افراد در بانک‌ها چک را پاس می‌کنند که بایستی تا دی ماه این قانون در تمام بانک‌ها اجرایی شود.