مشارکت ویژه بانک ملی در طرح‌های سرمایه گذاری با اولویت رونق تولید

مشارکت ویژه بانک ملی در طرح‌های سرمایه گذاری با اولویت رونق تولید

اخبار مالی-فرهنگ‌سازی در حمایت از تولید، امر خطیری است که بانک ملی ایران با سرمایه‌گذاری در طرح‌های اشتغال‌زایی استان‌ها علاوه بر گام نهادن در این راستا سعی در بهبود فضای کسب‌وکار و رونق بازار اشتغال‌ کشور دارد.