بانک ملی آماده ارائه هرگونه خدمات مالی به طرحهای عمرانی مشهد است
فرزین:

بانک ملی آماده ارائه هرگونه خدمات مالی به طرحهای عمرانی مشهد است

اخبار مالی: مدیرعامل بانک ملی در دیدار با شهردار مشهد با بیان این که بانک ملی ایران آماده ارائه هرگونه خدمات مالی به طرح های عمرانی در شهر مقدس مشهد است، اظهار کرد: بانک ملی ایران می تواند از طریق ظرفیت های متعدد و ابزارهای متنوع مالی نظیر اوراق گام، برات الکترونیک و انواع سکوک ،تامین مالی پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری شهرداری مشهد را بر عهده بگیرد.