صورت های مالی بانک ملی ایران نباید به صورت تجاری تحلیل شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

صورت های مالی بانک ملی ایران نباید به صورت تجاری تحلیل شود

اخبار مالی-سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار عمومی صورت های مالی بانک ملی ایران در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال)، تاکید کرد که اعداد و ارقام منتشر شده باید متناسب با شرایط این بانک تحلیل شود.