تغییر رویکرد سنتی بانک ملی ایران با راه اندازی فینوداد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

تغییر رویکرد سنتی بانک ملی ایران با راه اندازی فینوداد

اخبار مالی: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امروز بانک ملی ایران به عنوان بانک مادر و یکی از باسابقه ترین بانک ها در نظام اقتصادی کشور ایفای نقش می کند، گفت: راه اندازی مرکز نوآوری این بانک (فینوداد) گام مهمی در جهت تغییر رویکرد سنتی آن به رویکرد مدرن است.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها تیتر اول - روزنامه ها