نظام بانکی در پرداخت تسهیلات به مددجویان کمیته امداد مصمم است
محمدرضا فرزین:

نظام بانکی در پرداخت تسهیلات به مددجویان کمیته امداد مصمم است

اخبار مالی: محمد رضا فرزین رییس شورای هماهنگی بانک ها در مراسم قدردانی از یاوران اشتغال و خودکفایی بانک های عامل در اعطای تسهیلات به مددجویان کمیته امداد امام خمینی( ره) بر حمایت همه جانبه بانک ها برای پرداخت تسهیلات خرد به مددجویان کمیته امداد امام خمینی( ره) تاکید کرد.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها