پرداخت بیش از ۱۷هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک پارسیان

پرداخت بیش از ۱۷هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک پارسیان

اخبار مالی: بانک پارسیان در راستای عمل به بندهای تبصره 16 قانون بودجه 1401 و همگامی باسیاست‌های دولت طی شش‌ماهه نخست سال جاری، بیش از 17 هزار میلیارد ریال تسهیلات در بخش‌های ازدواج، فرزند آوری، اشتغال‌زایی و ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت کرده است.