نقد شوندگی بالای سهام بانک پارسیان مورد توجه حقیقی‌ها

نقد شوندگی بالای سهام بانک پارسیان مورد توجه حقیقی‌ها

اخبار مالی: سهام بانک پارسیان این روزها موردتوجه حقیقی‌ها قرارگرفته است و حجم معاملات سهام آن در سه ماه گذشته به‌طور میانگین روزانه ۵۱٫۶ میلیون سهم بوده که سهم خرید حقیقی‌ها به‌طور میانگین ۳۵ میلیون سهم بوده است. درفروش نیز سرمایه‌گذاران خرد پیشتاز بوده‌اند و میانگین فروش سهم طی سه ماه گذشته ۴۴٫۷ میلیون سهم بوده است.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها