پاسخ به ابهامات بازگشایی “شبندر”
معاون بازار شرکت بورس تهران توضیح داد:

پاسخ به ابهامات بازگشایی “شبندر”

اخبار مالی- پیرو طرح برخی سؤالات در شبکه‌های اجتماعی در خصوص وجود ابهام در زمینه بازگشایی نماد شرکت پالایش، معاون بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران به این ابهامات پاسخ داد.