مصوبه معافیت مالیاتی کارمزد اعتبارات کارگزاری‌ها اجرایی شود
در نامه رئیس سازمان بورس به سازمان امور مالیاتی مطرح شد؛

مصوبه معافیت مالیاتی کارمزد اعتبارات کارگزاری‌ها اجرایی شود

اخبار مالی:رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خواستار اجرای مصوبه ۱۴ دی ۱۴۰۰ و ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ شورای عالی بورس در راستای معافیت مالیاتی کارمزد اعطایی به مشتریان کارگزاری‌ها شد.