رشد بیشتر بازار سرمایه نسبت به سود بانکی و تورم

رشد بیشتر بازار سرمایه نسبت به سود بانکی و تورم

اخبار مالی- رئیس سازمان بورس با بیان این که سود دهی بازار سرمایه در بلند مدت از بازدهی بانک‌ها و تورم بیشتر است گفت: مردم باید اصول اولیه مدیریت ریسک را رعایت کنند و افرادی که آشنایی کافی به بازار ندارند به طور غیرمستقیم وارد بورس شوند.