۱۱ همت در آستانه واریز به صندوق تثبیت بازار سرمایه
با پیشنهاد رئیس سازمان بورس و تاکید رئیس‌جمهور رقم می‌خورد؛

۱۱ همت در آستانه واریز به صندوق تثبیت بازار سرمایه

اخبار مالی:در صورت واریز منابع حاصل از مالیات معاملات اوراق بهادار و باقیمانده تعهدات صندوق توسعه ملی، حداقل ۱۱ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار (بیش از ۲ برابر خروج پول از بازار سرمایه در مهر ماه) به این صندوق واریز خواهد شد.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها تیتر اول - روزنامه ها