کمک به تعادل بازارها با تقویت عرضه ها در بورس کالا
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران مطرح کرد؛

کمک به تعادل بازارها با تقویت عرضه ها در بورس کالا

اخبار مالی- ابراهیم جمیلی رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران می گوید که فروش محصولات و مواد اولیه از مسیر بورس کالا آسان تر و تسویه برای فروشندگان و خریداران سهل تر است و به نوعی عرضه کالا در بورس، مشوقی برای تولیدکنندگان به شمار می رود؛ از این رو رشد عرضه محصولات به تعادل و آرامش بازارها کمک می کند.