مزایای واگذاری املاک شهرداری در بورس کالا
رویه قیمت‌گذاری‌های غیرکارشناسی پایان می‌یابد؛

مزایای واگذاری املاک شهرداری در بورس کالا

اخبار مالی-محمد باقری کارشناس بازار سرمایه معتقد است که با عرضه املاک نهادهای مختلف از جمله شهرداری ها در بورس کالا، رویه قیمت‌گذاری‌های غیرکارشناسی پایان می‌یابد و همه شهروندان می‌توانند در عرضه‌های املاک شهرداری حضور یابند و از سوی دیگر به دلیل کشف منصفانه قیمت ها، هم خریدار و هم فروشنده از شرکت در حراج املاک در بورس کالا رضایت خواهند داشت.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها