هشدار صندوق بین‌المللی پول درباره بیت کوین

هشدار صندوق بین‌المللی پول درباره بیت کوین

اخبار مالی-صندوق بین‌المللی پول در مورد استفاده از ارزهای مجازی از جمله بیت کوین هشدار داده و خواستار تصویب قوانین بیشتری برای حفاظت از مصرف‌کنندگان و مقابله با پول‌شویی و تروریسم مالی شده‌است.