بیمه نکردن خودروهای با عمر بالا توسط شرکت‌های بیمه تخلف است
مدیر بیمه های خودرو شرکت بیمه آرمان

بیمه نکردن خودروهای با عمر بالا توسط شرکت‌های بیمه تخلف است

اخبار مالی: مدیر بیمه های خودرو شرکت بیمه آرمان، اظهارکرد: در قانون بیمه شخص ثالث، هیچ سقف سنی برای بیمه کردن وسایل نقلیه مشخص نشده و شرکت های بیمه ای مکلف هستند که تمامی وسایل نقلیه موتوری زمینی که توسط پلیس راهور پلاک شده اند را تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار دهند.