بیمه ایران باید به سمت بیمه گری دیجیتال حرکت کند
در مجمع عمومی سالانه بیمه ایران عنوان شد؛

بیمه ایران باید به سمت بیمه گری دیجیتال حرکت کند

اخبار مالی- بیمه ایران به عنوان بزرگترین و تنها شرکت بیمه دولتی کشور با ۴۱۰۰ کارمند، ۲۰۴ شعبه در داخل و ۹ نمایندگی در خارج از کشور، ۶۰۰ کارگزار همکار، تعداد ۱۰۲۲۶ نماینده جنرال و ۳۴۵۶ نماینده بیمه عمر، توانسته است ۱۴ هزار میلیارد تومان حق بیمه تولید کند و ۳۲ درصد سهم بازار را در اختیار دارد.