شرکت بیمه ایران‌معین در رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۱

شرکت بیمه ایران‌معین در رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۱

اخبار مالی-بیمه ایران‌معین به عنوان راهبر بازار بیمه مناطق آزاد کشور، در سیزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور و هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی، حضور می‌یابد.